Актуално

Покана за безвъзмездно финансиране за квалификация на библиотекари със средно образование

31.05.17

Размер на шрифта: a |a |a|
136764_375_282_4x3_xs.jpg

Фондация „Глобални библиотеки – България” (Фондацията) обявява  трета (последна) покана по ПРОГРАМА за предоставяне на средства.

 

Поради не стартиране на програмата за предоставяне на ваучери от Агенцията по заетостта, до настоящия момент, Фондацията ще предостави средства на одобрените кандидати в размер на 90 % (но не повече от 1080 лева с ДДС) за заплащане на индивидуалните такси на центровете за професионално обучение.

 

Кандидатите, класирани след първата и втората покана запазват правата си на одобрени и подават единствено актуална информация за избрания курс и обучаваща организация, съгласно условията и сроковете на документацията по настоящата покана.

 

В рамките на Програмата, Фондацията предоставя безвъзмездна финансова подкрепа за служители от обществените библиотеки със средно образование, за обучение за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професия "Библиотекар", специалност "Библиотекознание".

 

Кандидатстващите по Програмата следва да се съобразят с всички указания, условия и изисквания, посочени в документацията, приложена към настоящето обявление.

 

Поканата се отнася до всички заинтересовани служители от библиотеки, подписали споразумение с Фондацията през 2016 г. и заедно със съпътстващата я документация е публикувана на  електронната страница на Фондацията: http://www.glbulgaria.bg 

 

Документи за кандидатстване се подават във Фондация „Глобални библиотеки – България” и ще бъдат приемани в срок до 9 юни 2017 г., 14:00 часа, както следва:

- по електронна поща на електронен адрес:  I.Kaydzhiyska@glbulgaria.net;

- по пощата, на административния адрес на ФГББ - София 1000, ул. „Христо Белчев” № 1, ет.4, (с пощенско клеймо от изпращащата пощенска станция с дата не по-късна от деня, обявен за краен срок за подаване на документи);

- лично подадени, на административния адрес на ФГББ.


 

За допълнителна информация и въпроси изпращайте електронни съобщения на адрес: 

I.Kaydzhiyska@glbulgaria.net или на телефон 02/ 931 99 17.

всички новини