Информационен регистър на обществените библиотеки

Регистърът на обществените библиотеки е създаден от Министерството на културата в изпълнение на чл. 10 от Закона за обществените библиотеки. Основната цел е да бъдат регистрирани

Обществени библиотеки