Контакти

Размер на шрифта: a |a |a|

За допълнителни въпроси по отношение на информационния регистър се обръщайте към съответната регионална библиотека.

 

Регистърът се наблюдава от отдел "Регионални дейности" в Министерството на културата


 

Дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и проекти и регионални дейности" / Отдел "Регионални дейности"