Въпроси

Размер на шрифта: a |a |a|
 


Вписване в регистъра на обществените библиотеки

Във връзка с постъпили запитвания, относно начина на вписване в регистъра на обществените библиотеки, е необходимо да се има предвид следното:   Вписването в регистъра се извършва въз основа на подадено Заявление - по образец /приложение № 1/ и Информационна карта - по образец /приложение № 2/. Същите се подават на хартиен носител и по електронен път.     Стъпки за вписване в регистъра:   1.