Сесия по програмата "Помощ за книгата" - 2020

Размер на шрифта: a |a |a|
Министерство на културата обявява конкурсна сесия по програма „Помощ за книгата” 2020 г. за финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването. Програмата ще финансира творчески проекти в областта на книгоиздаването в направленията: българска и преводна художествена литература; българска и преводна хуманитаристика; литература за деца и юноши и културно наследство и съвременна култура.
 
В конкурса „Помощ за книгата” може да участва всеки професионален издател, регистриран като юридическо лице и получил международен стандартен книжен номер (ISBN).
 
Кандидатстващите проекти трябва да съдържат пълния и окончателен текст на ръкописа (за преводните заглавия – придружен с екземпляр на оригиналния език) и две външни рецензии. Илюстративният материал следва да бъде подготвен в достатъчна степен за оценяването на проекта.
 
Финансовата помощ, за която се кандидатства за един проект, не може да надвишава 2 500 лева.
 
Нямат право да кандидатстват културни институти и организации, които не са изпълнили условията по други договори с Министерството на културата.
 
С пълния текст на Правилата за условията и реда за финансово подпомагане на творчески проекти по програма „Помощ за книгата“ и формулярите за кандидатсване можете да се запознаете тук.
 
Електронно подписани документи се подават на следната ел. поща: Library2020@mc.government.bg.
 
Проектите се подават в Министерството на културата с краен срок 30 дни от датата на обявяване на конкурсната сесия на сайта на Министерството на културата.
 
За допълнителна информация: Отдел „Регионални дейности”, тел.: 02 9400 844, 02 94 00 827.
 
Обявата за конкурсната сесия можете да видите ТУК