Поздравление на министър Банов по повод 23 април

Размер на шрифта: a |a |a|
Министърът на културата Боил Банов поздрави авторската и читателската общност по повод 23 април, Международен ден на книгата и авторското право.

 
Ето какво се казва в приветствието на министър Банов:

 
Уважаеми госпожи и господа,

 
Честит Международен ден на книгата и авторското право!

 
Всяка година на този ден светът празнува присъствието на книгите в живота ни и тяхното значение на ключово свързващо звено между миналото и бъдещето, между поколенията и между културите. 23 април е наистина символична дата в световната литература, но от 2020-а вярвам, че към нея всички ние заедно ще допишем още много нов смисъл, защото се оказахме герои в нова глава от световната история. За първи път от 1995 г., когато на Генералната конференция на ЮНЕСКО се взе решение на 23 април да отдаваме почит в световен мащаб на авторите и техните книги, пред нас стои възможността да усетим най-пълно тяхната истинска сила. Повече от всякога, в ситуация, в която огромен брой училища по света са затворени и хората трябва да се ограничават да прекарват времето си навън, осъзнаваме, че разполагаме с невероятна сила. С вълшебно средство, което можем да използваме за борба с изолацията, за засилване на връзките между хората, за разширяване на нашия хоризонт, докато стимулираме ума и творчеството.

 
Вярвам, че само с активното участие на всички заинтересовани страни: автори, издатели, учители, библиотекари, публични и частни институции, неправителствени организации и средства за масова информация, както и всички онези, които се чувстват мотивирани да работим заедно, този специален ден ще събере есенцията на останалите дни в годината, в които полагаме усилия за това да отстояваме креативността, многообразието и равния достъп до знания; да насърчаваме грамотността, включително и медийната, както и мобилното обучение; да повишаваме дигитализацията и отворения достъп до научни знания и образователни ресурси.

 
Изказвам огромната си признателност към цялата общност от професионалисти, благодарение на които се раждат и споделят книгите - всички, работещи в издателствата, в книгоразпространението и в библиотеките и читалищата, всички, за които е жизнено важно да имаме повече четящи и мислещи хора. Дълбоко уважение към авторите – писателите и илюстраторите, коректорите и редакторите, благодарение на които се развива въображението на малки и големи и се усъвършенства техният ум. Благодаря на нашите преподаватели за това, че в ерата на информационните технологии и социалните мрежи измислят нови начини, за да привлекат интереса към книгата.

 
Благодаря на служителите в библиотеките и в читалищата в страната, които, независимо от това, че работят в извънредна ситуация, в малки или големи населени места, всеки ден правят всичко възможно да четат на децата и да говорят за значението на книгите в живота ни.

 
Благодаря на читателите за това, че прелиствайки страници и обменяйки творчество, уважават правата на неговите създатели. Защото всяка закупена книга е гаранция за това, че ще могат да се появят още книги.

 
Разбира се, в Министерството на културата и тази година ще продължим нашите програми за подкрепа на културната мисия на книгоиздаването, чрез подпомагане на издателската дейност и популяризиране на българската книга.

 
Защото днес четенето е по-важно от всякога за нашето утре.

 
Честит празник!