Финансиране на проекти в областта на културата по линия на IFPC

Размер на шрифта: a |a |a|
2016-03-29 / 17:42:17
 
Кандидатстването за финансиране на проекти в областта на културата по линия на Международния фонд за насърчаване на културата под егидата на ЮНЕСКО (IFPC) е отворено и крайният срок за подаване на кандидатури е 31 май 2016 г., 12.00 часа централноевропейско време. Кандидатстването е насочено към следните групи лица:

 

1. Артисти и творци;

2. Държавни институции, които имат специфични отговорности за насърчаване на културното и артистично изразяване;

3. Неправителствени организации и сдружения с нестопанска цел, чиито задачи съответстват на задачите на Фонда и допринасят за развитието на културно и артистично изразяване.

 

По правило, приоритет ще бъде даден на проекти, разработени от млади творци на възраст 18-30 години, както и на проекти, чиято таргет група са младите хора. Препоръчително е кандидатстващите да се запознаят с рубриката за често задавани въпроси на уеб-страницата на Фонда, преди да подадат документи: https://en.unesco.org/ifpc/content/apply-for-support/faqs . Подробна информация може да се намери на следния адрес: https://en.unesco.org/ifpc/content/apply-for-support .

 

Обръщаме внимание, че по правило Фондът не отпуска финансиране за следните видове проектни дейности:

- Проекти, чиято основна цел е изграждане на капацитет, обучение или провеждане на работилници;

- Резидентска програма;

- Проекти, фокусирани върху академични изследвания;

- Проекти, които предвиждат описване или изброяване на културни ценности, обекти и др.;

- Проекти, свързани с мерки по опазване на културно-исторически паметници или елементи на нематериалното културно наследство;

- Проекти, фокусирани върху културни политики;

- Проекти, свързани със социални прояви или събития;

- Проекти, чийто единствен фокус е върху образованието за изкуства;

- Проекти, чието изпълнение надхвърля 12 месеца;

- Проекти, чиято начална дата е преди април 2016 г.;

- Проекти без подсигурен друг източник на финансиране, който да покрива поне 20% от стойността на проекта.