Заседание на Българския комитет "Паметта на света" - 22.03.2016 г.

Размер на шрифта: a |a |a|

На 22 март 2016 г. се проведе редовното заседаниена Българския комитет по програмата на ЮНЕСКО „Паметта на света“. По време на обсъжданията, участие в които взеха председателя на комитет – доц. д-р Венцислав Велев, както и членовете му: проф. дфн Боряна Христова (заместник-председател), чл.-кор. проф. д.изк. Светлана Куюмджиева, проф. дфн Анисава Милтенова, проф. д-р Вася Велинова, проф. д-р Елка Мирчева, г-жа Мария Донска (главен секретар на Националната комисия на В. България за ЮНЕСКО) и доц. д-р Елисавета Мусакова (орг. секретар), се взеха следните решения:

 

- Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ да поднови самостоятелната номинация на Бориловия синодик (т. нар. Палаузов препис) за вписване в Световния регистър на ЮНЕСКО „Паметта на света“ (Memory of the World Register).

 

- Да се подготви съвместната номинация с Британската библиотека, за вписване в Световния регистъра на ЮНЕСКО „Паметта на смета“, на Лондонското четириевангелие на цар Иван Александър, като Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” бъде водеща страна, а Британската библиотека – втора страна по номинацията.

 

- Да се постави началото на Регионален (Балкански) регистър „Паметта на света”.

 

- Да започне дейността по съставянето на Националния регистър на писменото културно наследство към Министерството на културата.

 

- Разработване на концепция за популяризиране на Българския комитет „Паметта на света”.