РЕГИОНАЛНИ БИБЛИОТЕКИ

Размер на шрифта: a |a |a|
Регионалните библиотеки са основните библиотеки, които изграждат териториалната библиотечна мрежа. Те представляват центрове на териториалните мрежи, осигуряващи все по-широк спектър на специфични културни и информационни услуги и в най-отдалечените региони, чрез мрежата на общинските и читалищните библиотеки. Провеждат обучителна и експертно-консултантска дейност, оказват съдействие на държавните и общински власти при осъществяване на държавната политика в областта на библиотечното дело, поддържат професионалните стандарти и подпомагат дейността на обществените библиотеки в регионите, в т.ч. и внедряването на новите информационни и комуникационни технологии.
 
Регионалните библиотеки са институционализирани съгласно ПМС № 153/2000 г.  

 


 

Благоевград  Регионална библиотека „Димитър Талев”

www.libblagoevgrad.org

 


Бургас Регионална библиотека „П. К. Яворов”

 

www2.burglib.org  

 


Варна Регионална библиотека „Пенчо Славейков”

www.libvar.bg

 


Велико Търново Регионална библиотека „П.Р.Славейков”

www.libraryvt.com

 


Видин Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”

www.libvidin.eu

 


Враца Регионална библиотека „Христо Ботев”

www.libvratsa.org

 


Габрово Регионална библиотека „Априлов-Палаузов”

www.libgabrovo.com

 


Добрич Регионална библиотека „Дора Габе”

http://www.libdobrich.bg

 


Кърджали Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров”

www.libkli.com

 


Кюстендил Регионална библиотека „Емануил Попдимитров”

www.libkustendil.primasoft.bg

 


Ловеч Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”

www.liblovech.org

 


Монтана Регионална библиотека „Гео Милев”

www.montanalib.com

 


Пазарджик Регионална библиотека „НиколаФурнаджиев”

www.libpz-bg.com

 


Перник Регионална библиотека „Светослав Минков”

www.libpernik.net

 


Плевен Регионална библиотека „Христо Смирненски”

www.lib-pleven.com

 


Пловдив Регионална народна библиотека „Иван Вазов”

www.libplovdiv.com

 


Разград Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев”

http://www.librz.org/

 


 

Русе Регионална библиотека „Любен Каравелов”

www.libruse.bg

 


Силистра Регионална библиотека „Партений Павлович”

www.libsilistra.bg

 


Сливен Регионална библиотека „Сава Доброплодни”

http://reglibsliven.iradeum.com

 


Смолян Регионална библиотека „Николай Вранчев”

http://www.librarysm.com

 


София Столична библиотека

www.libsofia.bg

 


Стара Загора Регионална библиотека „Захарий Княжески”

www.libsz.org/

 


Търговище Регионална библиотека „Петър Стъпов”

www.libtg.info

 


Хасково Регионална библиотека „Христо Смирненски”

www.library-haskovo.org

 


Шумен Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”

www.libshumen.org

 


Ямбол Регионална библиотека „Г. С. Раковски”

www.libyambol.org

 

 

 

Проект на правила за разпределяне на допълнителни средства на регионалните библиотеки

  ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА РЕГИОНАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА   Дата на публикуване: 30 април 2020   Срок на общественото обсъждане: един месец от датата на публикуване   За предложения и коментари: l.savkova@mc.government.bg  

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА РЕГИОНАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА