Резултати от програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2015

Размер на шрифта: a |a |a|

2015-11-16

 

На основание чл.5, ал.1, т. 17 от Устройствения правилник на Министерството на културата, чл.16 от "Правилата за реализиране на проекти за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2015 г., утвърдени със заповед на министъра на културата Вежди Рашидов - № РД 09-701/ 20.10.2015 г. и във връзка с т.1 от протокола на експертна комисия, назначена със Заповед №РД09-749/ 04.11.2015 г., 216 обществени библиотеки получават средства за попълване на библиотечните им фондове. Средствата са в общ размер на 139 897 лв.

С библиотеките, чиито проекти са одобрени, на основание чл. 18 от Правилата предстои да бъдат сключени договори. Същите ще бъдат подписвани след 23 ноември 2015 г.

За повече информация – тел. 02 9400844.

 

Програмата продължава изпълнението на основната цел - чрез осигуряване на финансова подкрепа за обновяване на библиотечните колекции, да активизира интереса към книгата и четенето и да съдейства за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация. 

Участието в програмата е на конкурсен принцип, чрез подготовка и защита на проекти, които включват книги, литературна и културна периодика и други информационни източници, включително и на електронни носители, съобразени с културните и образователните потребности на гражданите, които обслужва дадената библиотека.