Проекти и програми

Размер на шрифта: a |a |a|
Публикуване на актуални информация за действащи програми и възможности за кандидатстване по различен  тип проекти.

 

Сесия по програмата "Помощ за книгата" - 2020

Министерство на културата обявява конкурсна сесия по програма „Помощ за книгата” 2020 г. за финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването. Програмата ще финансира творчески проекти в областта на книгоиздаването в направленията: българска и преводна художествена литература; българска и преводна хуманитаристика; литература за деца и юноши и културно наследство и съвременна

Втора конкурсна сесия по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информир

Министерството на културата обявява втора конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” 2020 г. На основание чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 2, от Правилата за реализиране на проекти за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на

Проектни сесии на Национален фонд Култура - май 2017 г.

На 23.05.2017 г. Национален фонд „Култура“ обяви конкурси по следните програми:   - „КРИТИКА“ (срок за кандидатстване: 25.05.2017 (11:00 ч.) – 28.06.2017 (15:00 ч.)   - „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“ (срок за кандидатстване: 25.05.2017 (11:00 ч.) – 27.06.2017 (15:00 ч.)   - „МОБИЛНОСТ“, ВТОРА СЕСИЯ (срок за кандидатстване: 25.05.2017 (11:00 ч.) – 22.06.2017 (15:00 ч.)    Условията и документите за кандидатстване за тези и други

Финансиране на проекти в областта на културата по линия на IFPC

2016-03-29 / 17:42:17   Кандидатстването за финансиране на проекти в областта на културата по линия на Международния фонд за насърчаване на културата под егидата на ЮНЕСКО (IFPC) е отворено и крайният срок за подаване на кандидатури е 31 май 2016 г., 12.00 часа централноевропейско време. Кандидатстването е насочено към следните групи лица:   1. Артисти и творци; 2. Държавни институции, които имат специфични

Резултати от програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2015

2015-11-16   На основание чл.5, ал.1, т. 17 от Устройствения правилник на Министерството на културата, чл.16 от "Правилата за реализиране на проекти за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2015 г., утвърдени със заповед на министъра на

Програма "Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” 2015 г.

2015-10-22 Министерството на културата обявява конкурсна сесия з а финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” 201 5 г. Право на участие в конкурса за финансова подкрепа съгласно правилата, утвърдени от министъра на културата със заповед № РД 09-701/ 20.10.2015 г., имат библиотеките по смисъла