Резултати от първата сесия по програмата за обновяване на библиотечните фондове - 2020

Размер на шрифта: a |a |a|
Със заповед № РД09-255/29.04.2020 г. беше обявена първа конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по Програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност” 2020 г. Конкурсната сесия е на обща стойност 1 млн. лв. и е насочена към Националната библиотека, регионалните и общински библиотеки. Процедурата се осъществява по реда на утвърдените със заповед № РД09-540/03.06.2019 г. правила.
 
В посочения в обявата едномесечен срок постъпиха 44 проектни предложения на обща стойност 868 125,84 лв. От тях са одобрени 36 проекта, които са на обща стойност 714 385 лв.
 
Резултатите от конкурсната сесия за одобрените и неодобрените проектни предложения можете да видите тук.
 
Съгласно чл. 18 от Правилата за реализацията на одобрените за финансиране проекти ще бъдат изготвени договори.