Обществено обсъждане проект на правила за условията и реда за реализиране на програмата

Размер на шрифта: a |a |a|
Министерството на културата публикува за обществено обсъждане проект на правила за условията и реда за реализиране на програмата "Помощ за книгата".
 
Срокът на общественото обсъждане е един месец от датата на публикуване – до 1 юни 2020, понеделник.
 

Предложения и коментари могат да се изпращат на следния имейл:

l.savkova@mc.government.bg.

 

С проекта на правила можете да се запознаете, като посетите следната страница: