ПРОГРАМА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ

Обществено обсъждане проекти на правила за условията и реда за финансово подпомагане на библиотеките

Министерството на културата публикува за обществено обсъждане проекти на правила за условията и реда за финансово подпомагане на библиотеките и издателите.   Срокът на общественото обсъждане е един месец от датата на публикуване – до 1 юни 2020, понеделник.   Предложения и коментари могат да се изпращат на следния имейл:   l.savkova@mc.government.bg .   С проектите можете да се