Български национален комитет

Размер на шрифта: a |a |a|

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

-          доц. д-р Венцислав Велев – директор на дирекция „Нематериално културно наследство“ в Министерството на културата

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

-          проф. д.ф.н. Боряна Христова – директор на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ - София

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЕКРЕТАРИ:

-          доц. д-р Елисавета Мусакова – ръководител на отдел „Ръкописни и старопечатни книги“ в Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“

-          Станислава Нишкова – сектор „Образование“ в Националната комисия за ЮНЕСКО на Р. България

ЧЛЕНОВЕ:

-          Проф. д-р Елка Мирчева – зам.-директор на Института за български език при БАН

-          Чл. кор. проф. д.изк. Светлана Куюмджиева – Институт за изследване на изкуствата при БАН

-          Проф. д.ф.н. Вася Велинова – директор на ЦСВИ „Акад. Иван Дуйчев“ към СУ „Св. Климент Охридски“

-          Проф. д.ф.н. Анисава Милтенова – Институт за литература при БАН

-          Иван Комитски – председател на ДА „Архиви“

-          Румяна Митрева – главен секретар на Националната комисия за ЮНЕСКО