НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Размер на шрифта: a |a |a|

Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” е държавен културен институт с национално значение. Тя събира, съхранява  и предоставя за ползване както ценно книжовно наследство, така и голям обем други информационни източници, поддържа архива на българската книга, което прави нейните колекции особено ценни в процеса на осъществяване на националния и международен информационен обмен.


 

Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”                                  

1504, София, бул. “Васил Левски” № 88                                     

тел. 02 9183 101

факс: 02 843 54 95

директор: проф., д.ф.н. Б. Христова       

www.nationallibrary.bg

nl@nationallibrary.bg

Доц. д-р Кр. Александрова е новият директор на Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"

От днес, 26 май, доц. д-р Красимира Александрова встъпи официално в длъжността „Директор” на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, след проведен конкурс.   На кратка церемония в най-голямата библиотека в страната и най-стария културен институт в следосвобожденска България доц. д-р Александрова прие поста от досегашния дългогодишен директор - проф. дфн Боряна Христова.