Акценти

назад 1 | 2

НАЦИОНАЛНА НАГРАДА "ХРИСТО Г. ДАНОВ"

Националната награда за принос в българската книжовна култура, на името на “Христо Г. Данов”,  е учредена през 1999 г. от Министерството на културата, Национален център за книгата и община Пловдив, във връзка с провеждането на “Европейски месец на културата”. Наградата се присъжда ежегодно, по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, за принос в националната

СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

  „Една посока - много възможности" е мотото, което ще отличава европейското финансиране в България в програмния период 2014-2020 г.    Участието на България в Структурните фондове на Европейския съюз ще допринесе за ограничаване на различията в икономическото и социално развитие между отделните региони в България и между България и останалите страни-членки на

назад 1 | 2