Данни за библиотека
Библиотека при Народно читалище "Просвета 1909 г."
ПЛОВДИВ
РАКОВСКИ
СЕЛО БЕЛОЗЕМ
ул. "Родопи" 40
00045032
031592105
prosveta-1909@abv.bg
Георги Нейков Георгиев

Териториален обхват на обслужване


3981 бр.
155 бр.
73 бр.

Филиали, адрес, телефон


0
0
0
0
0


Библиотечен фонд

2016
11414 бр.

Набавени
347 бр.
4 бр.

Заети библиотечни документи


2922 бр.
0 бр.
347 бр.

Посещения


2655 бр.
0 бр.
225 бр.
4 бр.
15 бр.

Видове библиотечни услуги


Основни библиотечни услуги


ДА
ДА
ДА

ДА

Специализирани библиотечни услугиот 08:30 до 17:30

Обща площ на библиотеката


120 кв.м.

0 кв.м.

Площ за обслужване на читатели


120 кв.м.
0 кв.м.

Условия за достъп на хора с уврежданияОборудване и обзавеждане


1.Компютъризирани работни места:
1 бр.
1 бр.
1 бр.
0 бр.

Участия в проекти


0 бр.
няма

0 бр.
няма

0 бр.
няма

Общ персонал в библиотеката, в т.ч. квалифициран персонал


1 бр.

1 бр.

0 бр.

0 бр.

0 бр.

0 бр.

3 бр.

Семинари и работни срещи организирани от НБ "Иван Вазов" - Пловдив

Попълнено от Нонка Гайдаджиева


Данните са попълнени на 2017-05-31 11:22:05