Данни за библиотека
Библиотека при Народно читалище "Просвета 1909 г."
ПЛОВДИВ
РАКОВСКИ
СЕЛО БЕЛОЗЕМ
ул. "Родопи" 40
00045032
031592105
prosveta-1909@abv.bg
Георги Нейков Георгиев

Териториален обхват на обслужване


3981 бр.
181 бр.
81 бр.

Филиали, адрес, телефон
Библиотечен фонд

2015
11089 бр.

Набавени
549 бр.
2 бр.

Заети библиотечни документи


3047 бр.
0 бр.
549 бр.

Посещения


2830 бр.
0 бр.
25 бр.
3 бр.
15 бр.

Видове библиотечни услуги


Основни библиотечни услуги


ДА
ДА
ДА

ДА

Специализирани библиотечни услуги
ДА


от 08:30 до 17:30

Обща площ на библиотеката


120 кв.м.

0 кв.м.

Площ за обслужване на читатели


120 кв.м.
0 кв.м.

Условия за достъп на хора с уврежданияОборудване и обзавеждане


1.Компютъризирани работни места:
1 бр.
1 бр.
1 бр.
0 бр.

Участия в проекти


0 бр.


1 бр.
"Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност"

0 бр.

Общ персонал в библиотеката, в т.ч. квалифициран персонал


1 бр.

1 бр.

0 бр.

0 бр.

0 бр.

0 бр.

0 бр.Попълнено от Георги Георгиев


Данните са попълнени на 2016-05-16 12:06:51