Данни за библиотека
Библиотека при Народно читалище "Просвета 1909 г."
ПЛОВДИВ
РАКОВСКИ
СЕЛО БЕЛОЗЕМ
ул. "Родопи" 40
00045032
031592105
prosveta-1909@abv.bg
Георги Нейков Георгиев

Териториален обхват на обслужване


3931 бр.
155 бр.
90 бр.

Филиали, адрес, телефон


0
0
0
0
0


Библиотечен фонд

2019
11801 бр.

Набавени
124 бр.
2 бр.

Заети библиотечни документи


2211 бр.
0 бр.
124 бр.

Посещения


2116 бр.
93 бр.
430 бр.
3 бр.
22 бр.

Видове библиотечни услуги


Основни библиотечни услуги


ДА
ДА
ДА

ДА

Специализирани библиотечни услугиот 08:00 до 17:00

Обща площ на библиотеката


120 кв.м.

0 кв.м.

ул.

Площ за обслужване на читатели


120 кв.м.
0 кв.м.

Условия за достъп на хора с уврежданияОборудване и обзавеждане


1.Компютъризирани работни места:
4 бр.
1 бр.
0 бр.
0 бр.

Участия в проекти


0 бр.
НЕ

0 бр.
НЕ

0 бр.
НЕ

Общ персонал в библиотеката, в т.ч. квалифициран персонал


1 бр.

1 бр.

0 бр.

0 бр.

0 бр.

0 бр.

3 бр.

Работни срещи ( семинари )в НБИВ

Попълнено от


Данните са попълнени на 2020-02-17 15:11:44