Данни за библиотека
Библиотека при Народно читалище "Просвета 1909 г."
ПЛОВДИВ
РАКОВСКИ
СЕЛО БЕЛОЗЕМ
ул. "Родопи" 40
00045032
031592105
prosveta-1909@abv.bg
Георги Нейков Георгиев

Териториален обхват на обслужване


3937 бр.
153 бр.
69 бр.

Филиали, адрес, телефон


0
0
0
0
0


Библиотечен фонд

2018
11812 бр.

Набавени
231 бр.
4 бр.

Заети библиотечни документи


2782 бр.
0 бр.
231 бр.

Посещения


2614 бр.
14 бр.
450 бр.
3 бр.
21 бр.

Видове библиотечни услуги


Основни библиотечни услуги


ДА
ДА
ДА

ДА

Специализирани библиотечни услугиот 08:00 до 17:00

Обща площ на библиотеката


120 кв.м.

0 кв.м.

Площ за обслужване на читатели


120 кв.м.
0 кв.м.

Условия за достъп на хора с уврежданияОборудване и обзавеждане


1.Компютъризирани работни места:
4 бр.
1 бр.
0 бр.
0 бр.

Участия в проекти


0 бр.
"Помощ на книгата 2018"

0 бр.


0 бр.

Общ персонал в библиотеката, в т.ч. квалифициран персонал


1 бр.

1 бр.

0 бр.

0 бр.

0 бр.

0 бр.

0 бр.Попълнено от


Данните са попълнени на 2019-04-17 09:59:04