Данни за библиотека
Библиотека при Народно читалище "Васил Левски - 1937г."
РАЗГРАД
САМУИЛ
СЕЛО БОГОМИЛЦИ
ул."Гео Милев" № 17
000499521
0899753888
kmetstvo_bogomilzi@abv.bg
Гюсюм Мустафова Мустафова

Териториален обхват на обслужване


300 бр.
43 бр.
20 бр.

Филиали, адрес, телефон
Библиотечен фонд

2015
3915 бр.

Набавени
50 бр.
2 бр.

Заети библиотечни документи


628 бр.
0 бр.
50 бр.

Посещения


373 бр.
186 бр.
4 бр.
0 бр.
2 бр.

Видове библиотечни услуги


Основни библиотечни услуги


ДА

ДА

Специализирани библиотечни услугиот 08:00 до 17:00

Обща площ на библиотеката


48 кв.м.

48 кв.м.

Площ за обслужване на читатели


48 кв.м.
0 кв.м.

Условия за достъп на хора с уврежданияОборудване и обзавеждане


1.Компютъризирани работни места:
0 бр.
0 бр.
0 бр.
0 бр.

Участия в проекти


0 бр.


0 бр.


0 бр.

Общ персонал в библиотеката, в т.ч. квалифициран персонал


1 бр.

0 бр.

1 бр.

0 бр.

0 бр.

0 бр.

0 бр.Попълнено от Бехидже Сюлейманова Мустафа - работник библиотекар


Данните са попълнени на 2016-06-21 10:40:53