Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Христо Ботев - 1928 г."
2071
РУСЕ
СЛИВО ПОЛЕ
ГРАД СЛИВО ПОЛЕ
ул. Съединение №3, п.к.7060
000523239
chitalishte_slivopole@abv.bg
Мариана Минкова Димитрова
ВИЖ