Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Христо Ботев-1916"
0
ул. Р. Калайджийски 7
000869515
chitalichte_qstrebino@abv.bg
Ивайло Димитров Панайотов
ВИЖ