Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Христо Ботев 1999"
324
ПЛОВДИВ
РАКОВСКИ
СЕЛО БОЛЯРИНО
ул. "24" №2
000456025
hbotev_bolyarino@mail.bg
Бою Маринов Вълков
ВИЖ