Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Наука и възпитание - 1924"
1998
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СВИЩОВ
СЕЛО АЛЕКСАНДРОВО
ул. Първа №17
000124763
ch_aleksandrovo@abv.bg
Румянка Маркова Ангелова
2262/ф.д.36/1998 год.
ВИЖ