Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Христо Ботев - 1907 г."
1017
СТАРА ЗАГОРА
ГЪЛЪБОВО
СЕЛО МЪДРЕЦ
ул. "Петко Матев" №16
000805391
hr.botev_1907g@abv.bg
Елена Миткова Няголова
ВИЖ