Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Възраждане-1908"
2090
ул. "Камчия" № 1
000125947
chitalishtebc@abv.bg
Деян Валентинов Йорданов
ВИЖ