Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Възраждане-1908"
2090
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СВИЩОВ
СЕЛО БЪЛГАРСКО СЛИВОВО
ул. "Камчия" № 1
000125947
chitalishtebs@abv.bg
Деян Валентинов Йорданов
ВИЖ