Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Съзнание-2009"
801
БУРГАС
КАМЕНО
СЕЛО РУСОКАСТРО
ул. Цвятко Радойнов № 38
175753899
saznanie_2009@abv.bg
Георги Христов Милев
Решение за вписване във фирмения регистър при БОС на сдружение с нестопанска цел под №78 т. 3 стр. 134
ВИЖ