Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Хр.Ботев-1900" гр. Вършец
1843
МОНТАНА
ВЪРШЕЦ
ГРАД ВЪРШЕЦ
бул. "Република" №94,п.к. 3540
000312797
v.1900.hr.botev@abv.bg
Алекси Алексов
794/1997-регистър на читалището
ВИЖ