Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Христо Ботев - 1892"
1120
ПЛЕВЕН
БЕЛЕНЕ
ГРАД БЕЛЕНЕ
пл. България 1
000403866
bibbelene@abv.bg
Цветана Врайкова
ВИЖ