Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище „Васил Левски-1923“
662
СТАРА ЗАГОРА
НИКОЛАЕВО
ГРАД НИКОЛАЕВО
ул. „Освобождение“ №2
000805466
chitalishte_nikolaevo_1923@abv.bg
Анелия Николаева Динева
ВИЖ