Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Назъм Хикмет-1945”
2529
ул. "Първа” №34
000560166
nch.vodno1945@abv.bg
Бехидже Садкъ Мехмед
ВИЖ