Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Елин Пелин - 1926", с. Бусманци
2343
СОФИЯ-ГРАД
СТОЛИЧНА
СЕЛО БУСМАНЦИ
пл. "Елин Пелин" 1А
000671896
elinpelin1926@abv.bg
Валентин Филипов Спасов
ВИЖ