Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Христо Ботев-1941г."
2603
ДОБРИЧ
ДОБРИЧКА
СЕЛО КОЗЛОДУЙЦИ
ул. "Първа" № 31
000843933
chitalishte_kozloduici@abv.bg
Румянка Стоянова Колева
ВИЖ