Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Самообразование 1894"
1878
РАЗГРАД
РАЗГРАД
СЕЛО ПОБИТ КАМЪК
ул. "Трети март" № 60
116038155
samoobrazovanie@abv.bg
Петър Белчев Петров
ВИЖ