Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Димитър Пешев-1998г." гр. Пловдив
1243
ПЛОВДИВ
ПЛОВДИВ
ГРАД ПЛОВДИВ
ул. "Елба" №3
115283046
peshev1998@abv.bg
Асен Антонов Карагьозов
ВИЖ