Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Станчо Станчев -1896"
1442
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СТРАЖИЦА
СЕЛО СУШИЦА
ул. "Г. Димитров" 2
104065847
chitalishte_sushitsa@abv.bg
Димитранка Стоянова Калева
ВИЖ