Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Христо Смирненски - 1904 г."
35
ПАЗАРДЖИК
СЕПТЕМВРИ
ГРАД ВЕТРЕН
ул. "50-та" №120
000343401
musheva_lili@abv.bg
Валентина Живкова Сеферинкина
1/1943г.
ВИЖ