Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Звездица-2003 г."
2437
ХАСКОВО
ДИМИТРОВГРАД
ГРАД ДИМИТРОВГРАД
бул. "Г.С.Раковски" 18, Търговски дом- Vет.
126631251
zvezditza.dance@gmail.com
Веселин Стефанов Иванов
01.12.2016
ВИЖ