Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Отец Паисий-1931"
1219
РУСЕ
ЦЕНОВО
СЕЛО КРИВИНА
ул. "Дунав" №25
117547167
krivina.ch1931@abv.bg
Петър Пенчев Петров
06.12.1931
ВИЖ