Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Знание – 1914" – с. Трънково
2304
СТАРА ЗАГОРА
РАДНЕВО
СЕЛО ТРЪНКОВО
п.к. 6266
000806034
nchznanie1914@abv.bg
Иван Динев Велев
00
ВИЖ