Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Напредък-1897"
715
ВРАЦА
БЯЛА СЛАТИНА
СЕЛО ПОПИЦА
ул. "Христо Ценов" №47
000184123
napreduk1897@abv.bg
Детелин Дилянов Хитков
протокол от 10.10. 1897 г.
ВИЖ