Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "П. Р. Славейков-1926"
1499
ПЛЕВЕН
ИСКЪР
СЕЛО СТАРОСЕЛЦИ
ул. "Г. Димитров" №2А
114093154
n4_slaveykov@abv.bg
Милка Христова Петкова
1926г.
ВИЖ