Данни за библиотекаБиблиотека на НЧ "Надка Караджова - 2012"
0
СОФИЯ-ГРАД
СТОЛИЧНА
ГРАД СОФИЯ
гр. София 1680, жк. Борово, бл.218, вх.Б, ет.2, ап. 28
176281316
svetlakaradjova@abv.bg
Светла Стефанова Иванова
1
ВИЖ