Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Съгласие-1869"
263
ПЛЕВЕН
ПЛЕВЕН
ГРАД ПЛЕВЕН
пл. "Възраждане" № 7
000403898
library1869@abv.bg
Ивайло Атанасов
С основаване на читалището 1.Х.1869
ВИЖ