Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Васил Левски-1931"
1913
ЯМБОЛ
ТУНДЖА
СЕЛО ПОБЕДА
ул. "Раковски" №24
000963231
chit.v.levski@abv.bg
Съби Иванов Събев
ВИЖ