Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "П. Р. Славейков-1901г"
1312
ВАРНА
АВРЕН
СЕЛО АВРЕН
ул. "Кирил и Методий" №1
000083918
chitaliste_avren@abv.bg
Светла Пеева Кателиева
ВИЖ