Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Слънце-1928"
2577
ХАСКОВО
ХАРМАНЛИ
СЕЛО БРАНИЦА
пк 6463
000894276
branitza_ch@abv.bg
Георги Петров Иванов
Съществува от 1950 г, активизирана 2019 г.
ВИЖ