Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Васил Левски - 1920"
188
КЮСТЕНДИЛ
БОБОШЕВО
СЕЛО БЛАЖИЕВО
000254664
vasil.levski1920@abv.bg
Албена Венева Тонева
ВИЖ